Virksomhetsplan

skal gi en oversikt over praktiske og formelle rammebetingelser rundt barnehagedriften, samt de pedagogiske rammer som ligger i bunnen av vår virksomhet. Siden vi ønsker at virksomhetsplanen skal være mest mulig informativ har vi også tatt med en del praktiske opplysninger. Virksomhetsplanen revideres ved behov. Se lenke under bildet:)

Her finner du Virksomhetsplanen vår