Straksplaner

Barnehagen har vært med i Straks-prosjekter igangsatt av Bodø Kommune/Nasjonalt i 2003 og 2005 for å fremme barns lese- skrive og matematiske ferdigheter. Dette er noe vi jobber gjennomgående med hele året, både i samlinger og i hverdagslivet generelt