Ansatte

Småtroll

Hanne Leithe

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne tok sin utdannelse i Bodø i 2010, og har fordypning i utefag. Dro til Oslo og jobbet i barnehage der i seks år, før hun vendte nesen nordover og begynte hos oss våren 2016. Etter et år på Stortroll er nå Småtroll hennes base. Hun jobber 1/1 stilling. Det er viktig for Hanne å skape et godt språkmiljø!

Hege Westblikk

Stilling: Assistent

Begynte hos oss som vikar høsten 2013. Var inne i et årsvikariat i 2016/17, ekstraressurs 2017/2018, og nytt årsvikariat 2018/2019 på Småtroll Hos henne får ungene oppleve et trygt og godt fang!

Marta Stenersen

Stilling: Assistent

Marta skal jobbe som ekstraressurs inne på Småtroll i 1/1 stilling fram til sommeren. Hun er 22 år, og har med seg 3 års erfaring fra annen barnehage i Bodø.

Martine Karlsen

Stilling: Vikar

Martine har vært sommervikar og tilkallingsvikar nå i høst. Fram til sommeren vil hun jobbe de dagene hun ikke er på Universitetet, i hovedsak på Stortroll.

Heidi Karlsen

Stilling: Fagarbeider

Heidi er utdannet barnepleier og har jobbet 1/1 stilling hos oss siden 2000. Hun har vært på begge avdelinger, de siste år på Småtroll. Å skape trygge barn er en viktig fanesak for Heidi K. Dette barnehageåret er hun konstituert som førskolelærer halvtid.

Torill Breivik

Stilling: Assistent

Torill har jobbet hos oss siden oppstarten i 1990, hun jobber 70% stilling. Hun er barnehagens mangeårig bestemor. For Torill er det viktig at hvert barn blir sett!

Stortroll

Benedikte Methi

Stilling: Pedagogisk leder

Benedikte er utdannet førskolelærer med utefag som fordypning. Hun begynte som pedagogisk leder på Småtroll høsten 2011, etter et års erfaring fra en idrettsbarnehage. Siden våren 2017 har hun vært pedagogisk leder på Stortroll, 1/1 stilling. Hun har videreutdanning i veiledning for praksislærere og mentorer. Benedikte er opptatt av at alle barn og foreldre skal bli sett og hørt!

Clara Zweigel

Stilling: Assistent

Clara var vikar hos oss i høst via Personalhuset. Nå har hun fått et årsengasjement som ekstraressurs hos oss.

Kristin Rønning

Stilling: Annet

Kristin er snart 25 år, ansatt i vikariat for Benedikte som skal ha fødselspermisjon fra mars. Hun går siste året på barnehagelærerutdanningen, og vil ikke starte for fullt før mai/juni. Fram til da vil hun jobbe deltid hos oss. Hun har med seg fire års erfaring fra andre barnehager i Bodø.

Martine Karlsen

Stilling: Vikar

Martine har vært sommervikar og tilkallingsvikar nå i høst. Fram til sommeren vil hun jobbe de dagene hun ikke er på Universitetet, i hovedsak på Stortroll.

Renate Justad

Stilling: Førskolelærer

Renate er utdannet førskolelærer fra våren 2013, og har småbarnspedagogikk som fordypning. Etter et par år på Stortroll ble det overgang til Småtroll. Hun jobber 1/1 stilling. 2018/19 er hun tilbake på Stortroll mens Heidi H har permisjon. Hun har tatt veilederutdanning for praksislærere og mentorer. Renate brenner for de kompetente små; de kan så mye mer enn vi tror!

Grete Kristin Engmo

Stilling: Assistent

Grete begynte hos oss våren 2009, og kom til oss med mange års barnehageerfaring med seg. Hun jobber 1/1 stilling. Hun begynte sin karriere på Småtroll, de siste fire årene har hun hatt tilholdssted på Stortroll. For Grete er det viktig at barn skal oppleve glede over egen mestringsfølelse!

Agathe Kristin Ørnesmo

Stilling: Assistent

Agathe begynte hos oss i 1993. Tok seg en "pause"i 2000, og var tilbake igjen i 2007. Agathe har tegning, form og farge i bunnen, og jobber 1/1 stilling. Hun har jobbet både på Småtroll og Stortroll, og er også husets verneombud. Agathe synes det er viktig at barna opplever glede og latter i hverdagen!

Andre ansatte

Elin Westernes

Stilling: Daglig leder
950 73 120
elin@trollmyra.no

Har vært med fra oppstarten våren 1990, og ble i 2003 eier av barnehagen, og er lykkelig for det! Har gjennom årene tatt ulike veiledningutdanning, samt økonomi i ledelse på BI. Vært aktiv i PBL`s styrearbeid. Brenner for at de små enkeltstående barnehagene skal ha livets rett!

Heidi Vollen

Stilling: Førskolelærer

Heidi H begynte hos oss høsten 2012 , nyutdannet og med skapende virksomhet som fordypning . Heidi jobber nå 1/1 stilling, og har hatt sin base på Stortroll i alle år. For Heidi H er det viktig at det er plass og rom for det nysgjerrige og vitebegjærlige barnet! Hun går ut i svangerskapspermisjon fra 1.oktober 2018