Foreldrebetaling

Vi følger nasjonale satser, der ny makspris pr 1/1-2019 er satt til kr 2.990 for 1/1 plass. Det gis 30 % søskenmoderasjon, søsken betaler kr 2.090. Har man tre søsken i barnehagen, får man 50 % redusksjon på den siste, og betaler kr 1.495. I tillegg betales det kostpenger, som er kr 350,-. pr mnd. Det dekker all mat og drikke, turvirksomhet samt at vi kjøper inn bleier i barnehagen. Vi vasker også sengtøyet for de som sover på seng i barnehagen.

Foreldrebetalingssatser pr 01.01.2019

Når man begynner ved nytt barnehagår (uke 33) betales det for 1/2 måned.

De som slutter til nytt barnehageår (t.o.m. uke 32) betaler for halve august.

JULI er betalingsfri, når 4 uker innmeldt ferie er avviklet siste barnehageåret (uke 33 - 32)

     ********************************************************

Søke om lavere pris for barnehageplass

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris

Foreldre/foresatte som samlet tjener mindre enn 533 500 kroner har rett på lavere pris for barnehagetilbudet, og ikke mer enn 6 prosent av samlet årslønn.

Alle tre, fire - og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke.

Familier med flere barn i barnehage betaler mindre.

Søknaden kan sendes inn hele året og behandles fortløpende. Søknaden gjelder for ett barnehageår.

For å søke:

Dokumentasjonskrav: 

  • Siste års skattemelding fra foresatt(e)/samboere i familien

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Innvilget søknad gjelder fra måneden etter at søknaden med all dokumentasjon er mottatt og behandlet. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Bodø Kommune, Barnehagekontoret

Ved spørsmål, kontakt:

tone.horn@bodo.kommune.no

75556032