Foreldrebetaling

Vi følger nasjonale satser, der ny makspris pr 1/1-2019 er satt til kr 2.990 for 1/1 plass. Det gis 30 % søskenmoderasjon, søsken betaler kr 2.090. Har man tre søsken i barnehagen, får man 50 % redusksjon på den siste, og betaler kr 1.495. I tillegg betales det kostpenger, som er kr 350,-. pr mnd. Det dekker all mat og drikke, turvirksomhet samt at vi kjøper inn bleier i barnehagen. Vi vasker også sengtøyet for de som sover på seng i barnehagen. Fra 01.08.2019 øker satsene med kr 50,-

Foreldrebetalingssatser pr 01.01.2019

Når man begynner ved nytt barnehagår (uke 33) betales det for 1/2 måned.

De som slutter til nytt barnehageår (t.o.m. uke 32) betaler for halve august.

JULI er betalingsfri, når 4 uker innmeldt ferie er avviklet siste barnehageåret (uke 33 - 32)

Foreldrebetalingssatser pr 01.08.2019

     ********************************************************